BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Wyniki naboru do Komisji Konkursowych

 

W dniu 30 stycznia 2017 r. zakończył się nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bardo w 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym zostało upublicznione w dniu 18.01.2017 r.:

– na stronie www.bardo.pl,

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

W czasie trwania naboru tj. od 18.01.2017 r. do 30.01.2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie nie wpłynęły żadne propozycje zgłoszeń kandydatów od organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446).

Pobierz

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze