BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Ważne informacje dla grantobiorców projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez…”

 

Ważne informacje dla Grantobiorców projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Instalacja fotowoltaiki i kolektorów słonecznych krok po kroku

Instalacja pomp ciepła i kotłów na biomasę_krok po kroku

Zgodnie z § 7 procedury grantowej Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców (…) Grantobiorca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).

Lista wykonawców znajduje się tutaj.

W związku z tym poniżej znajdują się wzory zapytań ofertowych, które muszą być wykorzystywane w czasie realizacji grantu.

AKTUALIZACJA 19.02.2018 roku, 28.03.2018 roku, 12.06.2018 roku

W związku z udzieloną zgodą przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na zmianę niektórych parametrów technicznych instalacji fotowoltaiczny, kolektorów, pomp CO+CWU i pomp CWU zmiany uległy formularze zapytania ofertowego.

Poniżej znajdują się prawidłowe oraz zmieniona procedura realizacji projektu grantowego[KLIK]

Zapytanie ofertowe na fotowoltaikę

Zapytanie ofertowe na kolektory

Zapytanie ofertowe na pompę CO

Zapytanie ofertowe na pompę CWU

Zapytanie ofertowe na pompę gruntową CO+CWU

Zapytanie ofertowe na kocioł na biomasę

Notatka wykonawca.doc

Notatka wykonawca.pdf

Unieważnienie postępowania ofertowego.doc

Unieważnienie postępowania ofertowego.pdf

Wzór Umowy z wykonawcą – wersja ok.doc

Wzór Umowy z wykonawcą – wersja ok.pdf

Protokół kontrolno-pomiarowy.pdf

Protokół kontrolno-pomiarowy.xls

W razie pytań służymy pomocą: 74 8171 478 w. 73 lub 74, 785 044 581, osobiście Referat Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, pokój nr 13 lub e-mail oze@bardo.pl

logotypy-rpo-768x151

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze