BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zajęcia matematyczne dla dzieci uzdolnionych

 

W ramach zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych, w klasach I – III 32 uczniów objętych zostało zajęciami matematycznymi, które prowadzi p. Dorota Prostko. Na zajęciach oprócz tradycyjnych podręczników i ćwiczeń wykorzystywane są pomoce dydaktyczne do rozwijania zainteresowań i uzdolnień matematycznych, które zostały zakupione 6 lat temu w ramach realizacji projektu systemowego ,,Spotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Gminy Bardo” na kwotę 36 000,00 zł.

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu po 2 godziny dla każdej grupy, do końca roku szkolnego dzieci uczestniczyć będą łącznie w 240 godzinach zajęć. W czasie spotkań dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, doskonalą swoje umiejętności matematyczne oraz przygotowywane są do udziału w konkursach matematycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

W listopadzie, w ramach udziału w zajęciach projektowych dzieci wzięły udział w ogólnopolskim konkursie LEON.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (1)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (2)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (3)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (4)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (5)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (6)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (7)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (8)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (9)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (10)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (11)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (12)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (13)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (14)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (15)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (16)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (17)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (18)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (19)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (20)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (21)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (22)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (23)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (24)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (25)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (26)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (27)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (28)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (29)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (30)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (31)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (32)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (33)
 • Zajęcia z matematyki dla dzieci uzdolnionych (34)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze