BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zakończenie realizacji projektu „Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej!”

 

W dniu 15 grudnia 2013 r. Fundacja Oświatowa SALAMANDRA zakończyła realizację projektu lekkoatletycznego,,Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie. Projekt realizowany był w okresie od 01.09. do 15.12.2013 r. na terenie rekreacyjno – sportowym położonym obok szkoły, a w okresie, gdy panowały złe warunki atmosferyczne zajęcia prowadzone były na sali gimnastycznej.

Zajęcia prowadziła p. Beata Hanula – Dziewa. Opiekę wychowawczą sprawowali społecznie pracownicy Fundacji oraz rodzice uczestników projektu.

Celem głównym zrealizowanego projektu był wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku. Poprzez realizację projektu,,Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej!”  udało się osiągnąć zakładane efekty edukacyjno – wychowawcze: stworzono warunki sprzyjające rozwojowi aktywności sportowej dzieci i młodzieży Gminy Bardo, wdrożono dzieci do systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, uczestnicy zajęć nabyli umiejętności związane z podstawowymi konkurencjami lekkoatletycznymi, zapewniono dzieciom bezpieczny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu oraz nastąpił wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia.

W projekcie uczestniczyć miało 40 uczniów klas I – VI. Jednak wrześniowy nabór do projektu pokazał jak duże jest zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia. Po konsultacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki zdecydowano się na udzielenie wsparcia grupie 59 uczniów. Realizacja projektu odbywała się w godzinach popołudniowych po zakończeniu obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Zajęcia lekkoatletyczne prowadzone były w 2 grupach wiekowych. Pierwsza grupa realizująca program,,Lekka atletyka na wesoło” to 37 uczniów z klas I – III. Zajęcia dla tej grupy odbywały się w każdą środę i piątek  przez okres 15 tygodni. Druga grupa biorąca udział w zajęciach lekkoatletycznych to 22 uczniów klas IV – VI, którzy uczestniczyli w zajęciach w każdy wtorek i czwartek. Łącznie od września do grudnia odbyło się 60 zajęć, każde zawsze trwały 1,5 godziny. Ćwiczenia w formie zabaw dały dzieciom okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się”, kształtowały i doskonaliły umiejętności lekkoatletyczne. Udział w projekcie,,Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej!” dostarczył wszystkim uczestnikom wiele radości i satysfakcji z  tego typu zajęć oraz rozbudził  u dzieci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu.

W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w dłuższej perspektywie czasowej.

W przygotowanie i  realizację projektu zaangażowanych było 4 partnerów:

– Fundacja Oświatowa SALAMANDRA – odpowiedzialna była za prawidłowy przebieg projektu pod względem merytorycznym i finansowym; zapewniła opiekę instruktorską i wychowawczą w czasie realizacji projektu,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny – udostępnił salę gimnastyczną, niezbędny sprzęt oraz rozwóz dzieci po zajęciach z terenu całej Gminy Bardo,

– Rada Rodziców – zapewniła wolontariuszy wspomagających przebieg projektu,

– Gmina Bardo – udostępniła tereny sportowo – rekreacyjne zlokalizowane obok szkoły.

Realizacja projektu,,Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej!” doszła do skutku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaangażowaniu dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku oraz wsparciu wolontariuszy.

Fundacja Oświatowa SALAMANDRA dziękuje za zaangażowanie wszystkim tym, którzy na co dzień udzielali swojego wsparcia oraz okazali zainteresowanie i pomoc w realizacji projektu,,Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej!”.

 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (1)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (2)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (3)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (4)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (5)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (6)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (7)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (8)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (9)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (10)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (11)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (12)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (13)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (14)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (15)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (16)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (17)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (18)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (19)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (20)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (21)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (22)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (23)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (25)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (24)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (26)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (27)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (28)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (29)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (30)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (31)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (32)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (33)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (34)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (35)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (36)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (37)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (38)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (39)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (40)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (41)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (42)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (43)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (44)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (46)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (45)
 • Z Salamandrą – dalej, wyżej, szybciej (47)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze