BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zaproszenie do badania ankietowego – dofinansowanie do mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii –pompy ciepła

 

Szanowni Państwo! Zapraszamy do wypełnienia ankiet, które mają na celu sprawdzenie, jak duże jest zapotrzebowanie na udział w konkursie horyzontalnym, w którym można uzyskać dofinansowanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, polegającej na budowie i zakupu niezbędnych urządzeń mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii OZE (odnawialnych źródeł energii).

Gmina pragnie zbadać zapotrzebowanie mieszkańców, chętnych do złożenia wniosków o dofinansowanie, wtedy będzie mogła wystąpić z wnioskiem o dotację, a zainteresowane osoby otrzymają fundusze w konkursie grantowym z Gminy Bardo.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie załączonej ankiety przez zainteresowane osoby. Prosimy przesyłać je do końca listopada na adres: promocja@bardo.pl , listownie na adres UMiG w Bardzie, ul. Rynek 2 lub osobiście w biurze obsługi klienta.

Więcej informacji o dotacjach pod adresem: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/473-3-1-c-produkcja-i-dystrybucja-energii-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-horyzontalny.html

Ankiety można pobrać tutaj:

Ankieta1  Ankieta2

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze