BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zaproszenie do konkursu fotograficznego

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Promocja współpracy transgranicznej - współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców”, skierowanego do mieszkańców Euroregionu.

Ideą konkursu fotograficznego jest zaangażowanie mieszkańców w zaprezentowanie najciekawszych przykładów współpracy transgranicznej poprzez prezentację tych przykładów na wykonanych fotografiach. Działania ukierunkowane na promocję efektów współpracy oraz zaangażowanie społeczności EG w realizację projektu pozwolą upowszechniać wiedzę o polsko-czeskich inicjatywach oraz roli jaką pełni Euroregion Glacensis. Zdjęcia z konkursu będą wykorzystywane do promocji działalności Euroregionu Glacensis na stronach internetowych partnerów projektu. 24 wybrane zdjęcia zostaną również wykorzystane w kalendarzu książkowym na rok 2022.

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizowany jest w ramach projektu  pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557. Celem projektu jest promocja działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej.

Informacja o konkursie  wraz z załącznikami znajduje się na stronie :

http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/194/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-promocja-wspolpracy-transgranicznej-wspolpraca-tr

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem uczestnicy polscy przesyłają na adres mailowy biura biuro@eg.ng.pl zgodnie z zapisami w załączanym Regulaminie.

Konkurs trwa od 23 marca do 15 maja 2021r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Regulamin konkursu

Oświadczenie do konkursu

Zgoda rodziców do konkursu

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze