BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie

 

Informuje się, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się dnia 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie  11.00 w UMiG w Bardzie w sali narad.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozliczenie kosztów działania OPS w Bardzie za 2015 r. i w 2016 r.
  2. Realizacja planu podatków i opłat lokalnych.
  3. Informacja o ulgach podatkowych w 2015 r. i w roku bieżącym.
  4. Analiza wniosków do projektu budżetu na 2017 r.
  5. Sprawy różne, wnioski i propozycje działań podejmowanych radnych.
  6. Wydanie opinii na temat zastosowania ulgi w spłacie zadłużenia w opłatach z tytułu czynszu za najem gminnego lokalu mieszkalnego mieszkańca gminy Bardo.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze