BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Miejskiej

 

Informuję, że XIX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Powołanie Sekretarza obrad.

4.      Zatwierdzenie porządku obrad.

5.      Zgłoszenie uwag do protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

6.      Zatwierdzenie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

7.      Zgłoszenie uwag do protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

8.      Zatwierdzenie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

9.      Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

11.  Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2016 r.,

b) w sprawie zmiany uchwały nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

d) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

12.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

13.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.   Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze