BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Bardzie

 

Informuję, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się w dniu 06 października 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1.       Otwarcie Sesji.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Powołanie Sekretarza obrad.

4.       Zatwierdzenie porządku obrad.

5.       Zgłoszenie uwag do protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

6.       Zatwierdzenie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

7.       Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9.       Wręczenie nagrody Konradowi Kuchciakowi za zdobycie mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym
w kategorii Junior starszy U-23.

10.    Wystąpienie i prezentacja artysty – rzeźbiarza, autora projektu „Park Rozrywki”.

11.    Podjęcie uchwał:

a)       w sprawie zmiany uchwały nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s budżetu Gminy Bardo na 2016 r.,

b)       w sprawie zmiany uchwały nr X/68/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w/s wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c)       uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r.,

d)       uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

e)       zmieniająca uchwałę nr XI/77/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek z zakresu dotacji i zakresu dotacji przedmiotowej,

f)        w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie planowanej inwestycji,

g)       o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Potworów w gminie Bardo,

h)       w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu górniczego złoża magnezytów Konstanty w granicach gminy Bardo,

i)         w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/220/2005 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17 października 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża magnezytu Konstanty II w granicach gminy Bardo.

12. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

13. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16.     Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze