BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

 

Informuję, że  XXII Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Powołanie Sekretarza obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.

6. Zatwierdzenie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.

7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.

9. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

d) zmieniająca uchwałę nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Badzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

e) zmieniająca uchwałę nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

f)  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

g) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bardzie na rok 2017

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14.  Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze