BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bardzie

 

Informujemy, że XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bardzie, odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
  6. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
  7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
  9. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/141/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2017,

b) zmieniająca uchwałę nr XX/142/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

d) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

10.Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11.Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

  1. Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze