BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

do projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu

energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”,
który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR
w ramach RPO WD na lata 2014-2020

 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ​zarządzanie projektem  – koordynacja. Projekt obejmuje 4 partnerów: Gmina Bardo, Szczytna, Złoty Stok i Lewin Kłodzki. Zakres projektu znajduje się we wniosku o dofinansowanie, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

zapytanie skan

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze