BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 18 września 2023r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 14 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, haseł wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

W § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

1) Materiały wyborcze, o których mowa w ust. 1, mogą być również umieszczane nieodpłatnie na ogrodzeniach obiektów użyteczności publicznej, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych będących własnością Gminy Bardo lub będących w zarządzie Gminy Bardo.

2) Umieszczanie materiałów o których mowa w ust. 1 w miejscach wskazanych w ust. 3 pkt 1) dopuszczalne jest wyłączenie po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

3) Umieszczanie materiałów wyborczych w miejscach określonych w pkt. 1) odbywa się na zasadach równego dostępu komitetów wyborczych do tych miejsc.

 

Zarządzenie Nr 109/2023 pobierz tutaj.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze