BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

ZGŁASZANIE POPYTU NA GRUNTY ROLNE POŁOŻONE NA TERENIE GMINY BARDO PRZEZ MIEJSCOWYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 

W związku z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań ustawowych w zakresie kształtowania ustroju rolnego, uprzejmie prosimy o zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na terenie Gminy Bardo przez miejscowych rolników indywidualnych, zainteresowanych powiększaniem swoich gospodarstw rodzinnych.

W powyższym zakresie prosimy Państwa o pisemne określenie potrzeb wraz z podaniem ilości oraz kategorii użytku gruntowego, którym są Państwo zainteresowani.

Pozyskane informacje o popycie będą wykorzystywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako podstawa oceny zapotrzebowania rolników indywidualnych na grunty rolne na danym terenie w toku analizy zasadności wykonania przez KOWR prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnych.

Uzyskanie powyższych informacji umożliwi KOWR prowadzenie aktywnej polityki rolnej państwa w zakresie ochrony gospodarstw rodzinnych, poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację prawa pierwokupu nieruchomości rolnych lub prawa nabycia nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Powyższe informacje prosimy przekazywać do 15 lutego 2024 roku drogą elektroniczną na adres apiwowarska@bardo.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo, ul. Rynek 2 (pokój nr 5, sprawę prowadzi Anna Piwowarska).

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze