BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zimowe obowiązki właścicieli posesji

 

Właściciele posesji nie muszą sprzątać ani odśnieżać dróg. Utrzymanie porządku na nich należy do właściciela drogi. Do obowiązków właścicieli posesji należy dbałość o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami.

Dotyczy to wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami, szkołami, urzędami. Obowiązek sprzątania błota, śniegu i lodu z chodników wzdłuż posesji mają:

  • właściciele,
  • współwłaściciele,
  • użytkownicy wieczyści,
  • zarządzający lub użytkujący nieruchomość.

Jeżeli w budynku jest wiele mieszkań, obowiązki właściciela przejmują osoby zarządzające, które zatrudniają firmę zajmującą się dbaniem o porządek.

Co i w jaki sposób powinniśmy usuwać sprzed posesji?

Chodniki przylegające bezpośrednio do nieruchomości bezwzględnie muszą uprzątać właściciele posesji. Właściciel powinien usuwać z chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia i śmieci, a także błoto, śnieg i lód. Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika, tak żeby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom. Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń sprowadza się do usunięcia ich na brzeg chodnika od strony drogi. Ich wywóz należy do zarządcy drogi. Oblodzone chodniki należy posypać solą i piaskiem. Zapobiegnie to ślizganiu się podczas chodzenia. Niebezpieczne dla przechodniów mogą być zwisające z dachów sople lodu, które również należy zbijać tak, aby nie stanowiły zagrożenia.

Kiedy jesteśmy zwolnieni ze sprzątania chodników?

  • jeśli między granicą posesji a chodnikiem znajduje się trawnik czy pas miejskiej zieleni,
  • przy płatnych postojach lub parkingach samochodów,
  • przy przystankach autobusowych.

Czy musimy odśnieżać dachy?

W świetle prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielu (współwłaścicielach) lub zarządcy obiektu budowlanego.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Właściciel (współwłaściciele) lub zarządca obiektu budowlanego ponoszą odpowiedzialność w przypadku, gdy nie zapewnili bezpiecznego użytkowania obiektu, np. w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie budynku.

Jakie konsekwencje może ponieść właściciel posesji, gdy nie będzie przestrzegał zimowych obowiązków?

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem albo zwisającymi z dachu soplami lodu odpowiedzialny jest właściciel. W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka. A więc jeśli nie zadbamy o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął może, oprócz odszkodowania, zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa. Jeśli sprzątanie zostało zlecone firmie specjalistycznej, wtedy ona odpowiada za takie szkody.
Każda osoba mająca taki problem może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Mówi o tym kodeks cywilny.

Źródło: regiodom.pl

Nr telefonu do Zakładu Komunalnego w Bardzie

odpowiedzialnego za odśnieżanie gminnych dróg:

748171598 lub 601221932

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze