BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Złoty medal dla Instytutu Poltegor

 

W tym roku w Bardzie została wybudowana studnia horyzontalna, ujmująca czwartorzędowy poziom wód podziemnych. Inwestorem był ZWiK w Nowej Rudzie a projektantem „POLTEGOR INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego.

I właśnie ta firma otrzymała 21 listopada br. Złoty Medal na 64. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2015 za opracowanie metody polepszania parametrów jakościowych wody „in situ” na ujęciach komunalnych. Nagrodzona metoda, zastosowana w badaniach na ujęciu w Bardzie polegała na zaimplementowaniu specjalnie dobranych modułów drenażowych w otulinie naturalnych materiałów filtracyjno-sorpcyjnych, co w zasadniczy sposób spowodowało korzystne zmiany w składzie wody ujmowanej ze studni horyzontalnej. Gratulujemy sukcesu!

Złoty medal dla Instytutu Poltegor_01

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze