BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Zrewitalizowano zabytkowy most w Bardzie.

Wieczorem, 21 grudnia dokonano symbolicznego otwarcia wyremontowanego mostu w Bardzie.

W tym dniu w Bardzie zorganizowano polsko-czeskie spotkanie inaugurujące zrewitalizowany most w Bardzie. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy z Barda w tym Burmistrz Barda Krzysztof Żegański i czeskiego Kuksu w tym Jiri Beran Burmistrz Kuksu. Działanie to było realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie”. Po oficjalnym powitaniu gości z Czech i krótkiej uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, udano się na most gdzie dokonano otwarcia zrewitalizowanego mostu oraz oficjalnie uruchomiono iluminację na zabytkowym moście w Bardzie. Spotkanie było bardzo dobrą okazją do poznania nie tylko historii obiektu, lecz także bodźcem do informowania mieszkańców o wspólnym pograniczu, wspólnych historycznych cechach obu narodów, które nas łączą i niwelują bariery oraz do promocji dziedzictwa kulturowego obu partnerów.

Ponadto dla 50 osób – uczestników wydarzenia, zapewniono usługę gastronomiczną (drobny posiłek, napoje, kawa, herbata, ciasto, drobne przekąski). W ramach projektu goście z Czech mieli również zapewniony transport z Kuksu do Barda i z powrotem. Podczas imprezy były dystrybuowane materiały promocyjne – pocztówka, ulotka oraz magnes promocyjny. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania byli poinformowani o projekcie oraz otrzymanym dofinasowaniu z Unii Europejskiej.

Uruchomienie iluminacji mostu w Bardzie było ukoronowaniem polsko-czeskiego projektu pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie” realizowanego przez Gminę Bardo i Revitalizace Kuks, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim. W Bardzie został zrewitalizowany zabytkowy most na rzece Nysa Kłodzka, tak aby z jednej strony zwiększyć ruch turystyczny a z drugiej odwiedzającym turystom z Polski i Czech ułatwić poznanie wspólnej historii obiektu. Realizacja projektu poprawiła bezpośredni stan konkretnego elementu dziedzictwa kulturowego.

Wartość projektu to kwota 41 825,00 Euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 30 000,00 Euro co stanowi 71,73 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, natomiast z Budżetu Państwa 1 764,70 Euro. Wkład własny Gminy Bardo: 10 060,30 Euro.

Realizacji projektu pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie” trwała w okresie: 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

 • Zrewitalizowany most w Bardzie (3)
 • Zrewitalizowany most w Bardzie (2)
 • Zrewitalizowany most w Bardzie (6)
 • Zrewitalizowany most w Bardzie (5)
 • Zrewitalizowany most w Bardzie (4)
 • Zrewitalizowany most w Bardzie (7)
 • Otwarcie zrewitalizowanego mostu w Bardzie (2)
 • Otwarcie zrewitalizowanego mostu w Bardzie (1)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (4)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (10)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (8)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze