BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Międzynarodowe Święto Roweru! Weź udział w zabawie!

 

Z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Roweru zapraszamy do udziału w zabawie. Rower, to doskonały środek transportu. Nie trzeba tankować paliwa, czy też stać w korkach wracając z pracy. Rower, to eliksir młodości i źródło zdrowia.

Jesteś fanem tego dwukołowego pojazdu? Zrób dziś rowerową fotkę w terenie i wyślij nam na adres amacherzynska@bardo.pl ,a otrzymasz rowerową niespodziankę. Na zdjęcia czekamy do poniedziałku.

 

Każdy uczestnik zabawy powinien zapoznać się z obowiązującymi klauzulami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych i podpisać niniejsze oświadczenia.

 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo na stronie internetowej www.bardo.pl oraz na portalu społecznościowym Urzędu Miasta i Gminy Bardo www.facebook.pl,. Zdjęcia i filmy oraz imię i nazwisko będą publikowane przez okres obowiązywania niniejszej zgody, a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdjęć i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Celem rozpowszechniania wizerunku jest promocja gminy Bardo. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 880). Informujemy, że zezwolenie Administratorowi danych na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyćw Urzędzie Miasta i Gminy Bardo. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Oświadczenie w zakresie praw autorskich
(zgoda na korzystanie z fotografii)
Niniejszym zezwalam (zezwalamy) nieodpłatnie Urzędowi Miasta i Gminy Bardo na korzystanie z fotografii, stanowiących  w rozumieniu prawa autorskiego, zwanych dalej zdjęciami, w zakresie pól eksploatacji, wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć przy użyciu technik kserograficznych, poligraficznych, magnetycznych i elektronicznych, wprowadzania egzemplarzy do obrotu oraz wprowadzania ich do sieci Internetu.

  • 0001 (16)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze