BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

11 milionów złotych zasili budżet Gminy Bardo

 

Gmina Bardo z 11 milionowym dofinansowaniem.  Taka kwota zasili budżet naszej gminy, dzięki współpracy gmin i utworzeniu porozumienia pomiędzy gminami i powiatami naszego najbliższego regionu- ZIT POF.
Wczoraj ZIT POF z kolei podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, które otworzy naszej gminie drogę do wykorzystania funduszy europejskich. To dobra wiadomość dla naszej społeczności i kolejny zastrzyk gotówki, który umożliwi realizację kosztownych, ale ważnych projektów.
W ramach tych środków zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
1. OŻYWIENIE PRZYRODNICZE PARKU ZA NYSĄ W BARDZIE
Inwestycja zakłada lepsze zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nowych nasadzeń drzew, roślinności niskiej i średniej, uporządkowanie przestrzeni, wykonanie nowych ciągów pieszych wraz z towarzyszącą im małą infrastrukturą. Park za Nysą zyska ogrodzenie, oświetlenie oraz monitoring miejski. Uwielbiane przez mieszkańców miejsce stanie się bezpieczne i atrakcyjne dla wspólnych spacerów i spędzenia czasu w gronie rodziny i najbliższych.
2. PROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE BARDO
Gmina planuje sfinansować m.in.:
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
b) usługi asystenckie, w tym asystentura wspólna, skierowane w szczególności do osób z niepełnosprawnością;
c) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych;
d) wsparcie dla opiekunów faktycznych w tym opieka wytchnieniowa,
e) rozwój Klubu Seniora,
f) zakup wyposażenia służącego min. poprawie komunikacji osób z ograniczeniami ruchowymi.
3. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY BARDO
W ramach przedmiotowego projektu powstanie odcinek o łącznej długości 5,0 km łączący dwie miejscowości Bardo i Potworów. Zakres projektu obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości minimum 2 m z nawierzchnią bitumiczną. Ponadto aby wykorzystać planowaną infrastrukturę dla aktywnego spędzania czasu projektuje się ścieżkę w układzie pętli co pozwoli na wykorzystanie ścieżki dla np. rolkarzy czy nartorolkarzy.
Realizacja projektu przyczyni się do powstania bezpiecznego, oddalonego od ruchu samochodów miejsca do aktywnego spędzania czasu całymi rodzinami. Mieszkańcy Barda, a w szczególności dzieci zyskają bezpieczną infrastrukturę do uprawiania jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, nartorolkach, a to wszystko w sprzyjających warunkach otaczającej przyrody.
  • 422655259_2336039349933570_8272940693681998617_n

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze