BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zaproszenie na spotkanie w sprawie zmian w szkołach

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska w Bardzie ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Przygotowanie projektu w przedmiotowej sprawie poprzedziły wnikliwe analizy demograficzne oraz analizy istniejącej i powstającej bazy oświatowej, w wyniku, której rozpatrywano:
I wariant:
Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie, gdzie po likwidacji gimnazjum do budynku szkoły w Przyłęku uczęszczałyby dzieci od klasy V-VIII, a w Bardzie dzieci klas I-IV
II wariant:
Utworzenie dwóch szkół podstawowych obejmujących klasy I-VIII z tym, że :
Szkoła Podstawowa w Bardzie obejmowałaby swym obwodem: miasto Bardo i miejscowości Opolnica i Dębowina
Szkoła Podstawowa w Przyłęku obejmowałaby swym obwodem dzieci z miejscowości: Przyłęk, Janowiec, Dzbanów, Laskówka, Potworów, Brzeźnica i Grochowa.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych przedmiotową sprawą na wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie, które odbędzie się dnia 13 lutego 2017 r. w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie o godz. 12. 00 z udziałem Rad Rodziców, Rad Pedagogicznych i związków zawodowych działających w poszczególnych szkołach oraz na Sesję Rady Miejskiej w Bardzie, która odbędzie się dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 12.00
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
Krzysztof Żegański

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze