BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

8. sesja Rady Miejskiej w Bardzie

 

8. sesja Rady Miejskiej w Bardzie  odbędzie się w dniu 29 października  2015 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Promocji w Bardzie (ul. Kolejowa 12).

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Zgłoszenie uwag do protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
  6. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
  7. Informacja Burmistrza o pracy pomiędzy sesjami.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie o pracy pomiędzy sesjami.
  9. Podjęcie uchwał:

a. zmieniającej uchwałę nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek i zakresu dotacji przedmiotowej,

b. zmieniającej uchwałę nr IV/13/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2015,

c. zmieniającej uchwałę nr IV/14/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo,

d. w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. kredytu długoterminowego do kwoty 110.000 zł,

e. zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/267/14 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo,

f. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

h. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy Bardo Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”,

i. rozpoznania wniosku grupy mieszkańców Gminy Bardo z dnia 2 czerwca 2015 r.

j. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Bardzie Nr XX/141/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Promocji w Bardzie i Biblioteki Publicznej w Bardzie oraz utworzenia Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie,

k. w sprawie wyboru ławników:

w tym:

– wysłuchanie opinii o zgłoszonych kandydatach,

– powołanie Komisji Skrutacyjnej,

– przeprowadzenie tajnego głosowania.

10. Sprawy wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo.

11. Sprawy wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje

14. Zakończenie obrad.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze