BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Absolutorium udzielone

 

22 czerwca 2017 11 głosami za przy i 1 wstrzymującym się Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański otrzymał absolutorium za rok 2016.

Budżet na rok 2016 uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 r. budżet zakładał dochody w wysokości 15.685.085 zł, wydatki w wysokości 15 355 737,00 zł i nadwyżkę 330 348,00 zł.

Zeszłoroczny budżet był zmieniany 37 razy, w tym 9 razy uchwałą Rady Miejskiej oraz 28 razy Zarządzeniem Burmistrza.
Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 20 134 609,65 zł, wydatków zaś 18 214 424,39 zł, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 920 185,26 zł. W trakcie roku spłacono pożyczki na kwotę 34 000 zł, kredyty na kwotę 524.348 zł oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 100.000 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 wyniosło 5.872.924 zł.

Oprócz obecnego Skarbnika Gminy Moniki Żołnierz, na Sesji obecna była Wiesława Dobrucka – Kaźmierczak, która odpowiadała za budżet do pierwszej połowy 2016 roku.

Burmistrz Krzysztof Żegański podziękował wszystkim za współpracę, począwszy od radnych, przez kierowników jednostek, kierowników i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz sołtysom.

 • Absolutorium udzielone (1)
 • Absolutorium udzielone (2)
 • Absolutorium udzielone (3)
 • Absolutorium udzielone (4)
 • Absolutorium udzielone (5)
 • Absolutorium udzielone (6)
 • Absolutorium udzielone (7)
 • Absolutorium udzielone (8)
 • Absolutorium udzielone (9)
 • Absolutorium udzielone (10)
 • Absolutorium udzielone (11)
 • Absolutorium udzielone (12)
 • Absolutorium udzielone (13)
 • Absolutorium udzielone (14)
 • Absolutorium udzielone (15)
 • Absolutorium udzielone (16)
 • Absolutorium udzielone (17)
 • Absolutorium udzielone (18)
 • Absolutorium udzielone (19)
 • Absolutorium udzielone (20)
 • Absolutorium udzielone (21)
 • Absolutorium udzielone (22)
 • Absolutorium udzielone (23)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze