BARDOmiasto cudów

Home

Lista stypendystów w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, miło nam ogłosić, że w rezultacie przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium naukowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 w ramach realizowanego projektu: ,,Szkoła marzeń w Bardzie" została wyłoniona lista stypendystów w roku szkolnym 2018/2019

Kolejny milion złotych trafił do mieszkańców gminy Bardo!

W środowe popołudnie 28 listopada już po raz piąty Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański wręczył mieszkańcom symboliczne czeki na granty, które otrzymali w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2017-2020.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne