BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Elżbieta Jakubiec

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

 

W dniach od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.

  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 6 – 28 czerwca 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS.

  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 17 – 28 czerwca 2024 r.

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii będzie czynny od 29 maja do 28 czerwca  br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) – opłata zgodna z taryfą operatora

  • rolne_badania_ankietowe_slider

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze