BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

„Bazylika w Bardzie wejściem do kultury transgranicznej”, taką nazwę nosi projekt, którego realizację kończy Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

Parafia w Bardzie realizowała projekt jako partner wiodący, natomiast czeskim partnerem projektu było Revitalizace Kuks. Celem projektu było uczynienie bogactwa kulturowego obu miast partnerskich bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi również poza głównym sezonem turystycznym oraz wydłużenie pobytu turystów i gości.  Najważniejszym działaniem projektu było wyremontowanie zabytkowych schodów przy głównym wejściu do bazyliki w Bardzie.  Dla wykonania tego zadania zostały przeprowadzone prace budowlane i konserwatorskie. Rewitalizacja zabytkowych schodów przyczyniła się do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Ponadto wpłynęła również na zwiększenie ruchu turystycznego a odwiedzającym turystom i pielgrzymom z Polski i Czech ułatwiła poznanie historii wielokulturowej świątyni. Wspólny projekt przyczynił się również do rozwijania więzi kulturowych partnerskich miejsc. Realizacja projektu przybliżyła dawną historię oraz tradycję pielgrzymowania sąsiadów do bazyliki w Bardzie. Południowi sąsiedzi dowiedzieli się również, że w bardzkiej bazylice znajduje się najstarsza rzeźba sakralna w Polsce przedstawiająca Matkę Bożą z dzieciątkiem Jezus, która według niektórych źródeł przybyła do Barda właśnie z Czech.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostały wykonane drobne materiały promocyjne: widokówka i ulotka promocyjna w języku polskim i czeskim.

Natomiast na zakończenie realizacji projektu zorganizowana została uroczystość otwarcia zrewitalizowanych schodów, w którym wzięli udział partnerzy z Polski i Czech. W związku z tym, na zaproszenie o. Mirosława Grakowicza wizytę w Bardzie złożyli partnerzy projektu Revitalizace KUKS o.p.s. pan Jiri Beran burmistrz Kuksu oraz pan Miroslav Vlasak dyrektor Revitalizace KUKS oraz pracownik Gminy Kuks. Wspólne delegacje mogły obejrzeć ukończone prace, które polegały na m.in. na odrestaurowaniu kamiennych stopni i przywróceniu im dawnej świetności pod czujnym okiem konserwatora zabytków.

Projekt miał również zapewnioną promocję w prasie i na stronie beneficjenta.

Zrealizowanie zadania modernizacji zabytkowych schodów pozwoli Parafii na kontynuację działań z czeskim partnerem i rozpoczęcie II etapu prac – rewitalizacji głównego wejścia do bazyliki w Bardzie. W związku z tym Parafia Rzymskokatolicka będzie kontynuować w kolejnym okresie programowania wspólne projekty i działania z czeskim partnerem, dofinansowane z funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych.

Zapraszamy do odwiedzenia bardzkiej bazyliki.

Mikrobeneficjent: Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Projekt typu C, partner czeski projektu: Revitalizace KUKS o.p.s.

Termin realizacji: 03/2021 – 06/2022

Zatwierdzone przez EKS źródła finansowania:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 37 600,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 30 000,00 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa: 1 764,70 EUR

Wkład własny: 5 835,30 EUR

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

  • Artykuł nr 2 - otwarcie schodów (3)
  • Artykuł nr 2 - otwarcie schodów (2)
  • Uroczystość otwarcia schodów przy bazylice (5)
  • Uroczystość otwarcia schodów przy bazylice (4)
  • Uroczystość otwarcia schodów przy bazylice (2)
  • Artykuł nr 2 - otwarcie schodów (5)
  • Bardo-Bazylika-3-1024x587
  • Artykuł nr 1 - Kuks _ hospital letecke _ 05 _2016

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze