BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Dla sześciolatków i siedmiolatków- Dzień Otwarty w ZSP

 

„Dziecko w szkole”- to corocznie w przedszkolu gorący temat ostatnich miesięcy roku szkolnego. W tym okresie od kilku już lat rodzicom towarzyszy również obawa o dostosowanie szkół do potrzeb sześciolatków. Aby im pomóc w podjęciu decyzji zorganizowaliśmy Dzień Otwarty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku.

25 marca 2014 rodzice wraz z dziećmi sześcio- i siedmioletnimi osobiście mogli sprawdzić, jak nasza szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci w poczet uczniów klasy pierwszej. Przybyłych gości ze zmianami pozwalającymi łagodnie i przyjaźnie przejść z przedszkola do szkoły zapoznała dyrektor ZSP Wioletta Piojda. Wiedzę na temat adaptacji związanej z obniżeniem wieku szkolnego oraz organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzice mogli zaczerpnąć także z informacji umieszczonych na wystawach w hollu. Zaciekawione szkołą dzieciaki z właściwym dla swojego wieku tempem przeniosły się na drugie piętro, gdzie do uczestnictwa w otwartych zajęciach zapraszali ich nauczyciele uczący w kasach I-III. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz obserwacja własnego dziecka podczas zajęć, stanowiła pomoc rodzicom w ocenie dojrzałości szkolnej swojego dziecka. Rodzice mogli zaobserwować swoje pociechy podczas zajęć integracyjnych prowadzonych przez katechetkę oraz zaprzyjaźnionych ze szkołą postulantów, zajęć plastycznych w szkolnej bibliotece, zajęć ruchowych w sali zabaw „Radosna szkoła” oraz na sali gimnastyki korekcyjnej. Mogli również wraz z dziećmi nauczyć się kliku słówek w języku angielskim oraz zaobserwować, jak najmłodsi radzą sobie z obsługą komputera. Rodzice zapoznali się także z propozycjami zajęć szczególnie ważnych w aspekcie dzieci młodszych takich jak zajęcia z pedagogiem, logopedą i psychologiem.

O tym, że warto odwiedzić szkołę, do której będzie uczęszczało dziecko, obejrzeć sale, łazienki, rozkład całego budynku, rodzice dyskutowali przy kawie i herbacie w szkolnej kawiarence. Tutaj również wspominali, jak dobrze było być uczniem.

 • Dzień otwarty ZSP (1)
 • Dzień otwarty ZSP (2)
 • Dzień otwarty ZSP (3)
 • Dzień otwarty ZSP (4)
 • Dzień otwarty ZSP (5)
 • Dzień otwarty ZSP (6)
 • Dzień otwarty ZSP (8)
 • Dzień otwarty ZSP (7)
 • Dzień otwarty ZSP (9)
 • Dzień otwarty ZSP (10)
 • Dzień otwarty ZSP (11)
 • Dzień otwarty ZSP (12)
 • Dzień otwarty ZSP (13)
 • Dzień otwarty ZSP (14)
 • Dzień otwarty ZSP (15)
 • Dzień otwarty ZSP (16)
 • Dzień otwarty ZSP (17)
 • Dzień otwarty ZSP (18)
 • Dzień otwarty ZSP (19)
 • Dzień otwarty ZSP (21)
 • Dzień otwarty ZSP (20)
 • Dzień otwarty ZSP (22)
 • Dzień otwarty ZSP (23)
 • Dzień otwarty ZSP (24)
 • Dzień otwarty ZSP (25)
 • Dzień otwarty ZSP (26)
 • Dzień otwarty ZSP (27)
 • Dzień otwarty ZSP (28)
 • Dzień otwarty ZSP (29)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze