BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Dobiega końca ,,II edycja projektu DOLNOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ 2022”

Gmina Bardo od kilku lat jest współorganizatorem nauki pływania dla uczniów klas I – III. W edycji jesiennej do udziału w zajęciach nauki pływania zgłosiło się 26 uczniów z klas I.

W ramach programu DOLNOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ 2022, którego  operatorem i realizatorem jest Dolnośląska Federacja Sportu, objętych zostało 15 uczniów, a 11 bierze udział w zajęciach w ramach projektu złożonego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bardzie z Filią w Przyłęku do GKRPA. Całość zajęć DOLNOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ finansowana jest z funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Bardo. Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny.

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. II edycja zajęć to 10 kolejnych sobotnich wyjazdów na Krytą pływalnię w Kłodzku, w czasie których treningi realizowane są w blokach 2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć na basenie,  łącznie 20 godzin lekcyjnych.

Opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdów na basen sprawują nauczyciele: p. Angelika Weber – Śliwa i p. Joanna Wierusińska oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Realizacja projektu zakończy się 19 listopada 2022 r. sprawdzianem umiejętności pływackich przeprowadzonym przez instruktorów prowadzących naukę pływania, a dzieci otrzymają certyfikaty.

  • II edycja Umiem pływać 2022 (2)
  • II edycja Umiem pływać 2022 (3)
  • II edycja Umiem pływać 2022 (8)
  • II edycja Umiem pływać 2022 (9)
  • II edycja Umiem pływać 2022 (11)
  • II edycja Umiem pływać 2022 (21)
  • II edycja Umiem pływać 2022 (14)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze