BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Dobiega końca realizacja projektu mającego na celu rewitalizację zabytkowego mostu w Bardzie.

Gmina Bardo jest na ostatniej prostej w realizacji mikroprojektu pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Jest to projekt samodzielny tzw. typu C, który realizowany był tylko po polskiej stronie, jednak przygotowywany we współpracy z Revitalizace Kuks z Czech, z którym Gmina Bardo ma bardzo dobre doświadczenia w realizacji wspólnych projektów.

Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo polegała przede wszystkim na częściowej rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka wraz z odtworzeniem postumentu pod historyczny pomnik – figury „Chrystusa ukrzyżowanego”. Przyczyniło się to do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Działania projektu wpłynęły również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu. Ponadto projekt przyczynił się do rozwijania więzi kulturowych partnerskich miejsc: zabytkowego Barda i barokowego Kuksu.

Oprócz działań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu wykonane zostały drobne materiały promocyjne (ulotka i widokówka). Ponadto na dwóch bilbordach promowano most i projekt oraz publikowano artykuły w prasie. Na zakończenie projektu zaplanowano uroczystość symbolicznego otwarcia zrewitalizowanego mostu gdzie uczestnikami będą mieszkańcy Barda i goście z Czech.

Krótka historia mostu w Bardzie.

Pierwszy most zbudowany został z drewna i zachował się przez kilka wieków. W 1516 r. rozpoczęto budowę mostu na kamiennych filarach, a ukończono ją dopiero w 1589 r. W okresie kontrreformacji most przyozdobiono figurami ukrzyżowanego Chrystusa i św. Jana Nepomucena, tą drugą ustawiono w 1722 roku. W lipcu 1807 roku w czasie wojny francusko- pruskiej most uległ zniszczeniu. W przeciągu następnych lat został odbudowany w konstrukcji pięcioprzęsłowego mostu kamiennego. Na przełomie XIX i XX wieku jego stan techniczny był katastrofalny, co było wynikiem licznych powodzi, dlatego most został gruntownie przebudowany sześć lat później. Niestety w maju 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie zniszczyły most wysadzając trzy przęsła od strony miasta. Dlatego też w 1950 roku podjęto decyzję o jego odbudowie. Powstała konstrukcja nawiązywała do historycznej bryły. W 1997 roku Bardo nawiedziła „powódź tysiąclecia”, której tym razem most się oparł. W 2019 roku dzięki staraniom lokalnych władz na most powraca figura św. Jana Nepomucena, którą wykonała rzeźbiarka Beata Małecka.

Warto dodać, że Gmina Bardo, przy pomocy środków zewnętrznych i własnych, w kolejnym etapie rewitalizacji mostu zamierza przywrócić historyczny pomnik „Chrystusa ukrzyżowanego”.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż projekt realizowany jest z czeskim partnerem Revitalizace Kuks. Tuż przy polskiej granicy znajduje się prawdziwy czeski skarb, barokowy cud w Kuksie. Można tam zobaczyć monumentalny Hospital Kuks (dawny szpital) z pięknym ogrodem szpitalnym. Uwagę zwiedzających przykuwają 24 rzeźby będące alegorią Cnót i Występków. Warto odwiedzić również tamtejszy kościół św. Trójcy, aptekę szpitalną – muzeum farmacji oraz zajrzeć do grobowca hrabiego Śporka – założyciela barokowego kompleksu. Zapraszamy do odwiedzenia czeskiego Kuksu!

Realizacji projektu pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie” trwała w okresie: 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Wartość projektu to kwota 41 825,00 Euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 30 000,00 Euro co stanowi 71,73 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, natomiast z Budżetu Państwa 1 764,70 Euro. Wkład własny Gminy Bardo: 10 060,30 Euro.

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

  • Most na przełomie XIX i XX wieku.
  • Wysadzony most w Bardzie
  • Dawna figura na moście
  • Rewitalizacja mostu w Bardzie - postument pod figurę.
  • Rewitalizacja mostu w Bardzie (3)
  • Rewitalizacja mostu w Bardzie (2)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze