BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

„Dobry Start” 300+

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start, 300 dla ucznia to 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje ono raz w roku bez względu na dochody, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie to przysługuje:

– rodzicom

– opiekunom faktycznym

– opiekunom prawnym

-rodzinom zastępczym

– osobom prowadzącym rodzinne domu dziecka

– dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczym

– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznym

– osobom uczącym się

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą  w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6-8, w dziale świadczeń wychowawczych  i rodzinnych, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek- czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00, od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku. Wnioski składane mogą być również drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.  Druki wniosków będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w drugiej połowie lipca.

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu (drogą elektroniczną), bądź w sierpniu  (drogą tradycyjną ) ustalenie prawa do świadczenia  oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2018 roku.  Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia  w przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Kierownik OPS w Bardzie

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze