BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

Dolnośląska Izba Rolnicza- do 4 września zgłoszenia kandydatów na delegatów rady powiatowej!

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA DELEGATA RADY POWIATOWEJ

Druki dokumentów zgodne z zapisami  Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, kandydat winien złożyć do właściwej Komisji Okręgowej do dnia 4 września 2023r.

Listy poparcia które mają co najmniej 50 poprawnych podpisów osób ujętych w spisie w danym okręgu. Komisja Okręgowa sprawdza Listy ze spisem i wpisuje w Zgłoszenie kandydata liczbę osób popierających, które poprawnie wypełniły Listę.
Tylko w przypadku gdy spis zawiera mniej niż 50 nazwisk – kandydat przedkłada listę min 10% osób wykazanych w spisie.

– Jeżeli w spisie widnieje więcej niż 50 nazwisk a kandydat podał mniej niż 50 poprawnych podpisów osób ze spisu, Komisja odmawia rejestracji kandydata.

– Jeżeli na listach poparcia nie ma kompletnych wszystkich danych, m.in serii i numeru dowodu, Komisja odmawia rejestracji kandydata.

Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale KRIR nr 1/2023.

Wzory dokumentów, jakie należy złożyć jako kandydat na delegata rady powiatowej znajdują się na stronie https://izbarolnicza.pl/wybory-2/

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze