BARDOmiasto cudów

Home / Gmina

Autor:Publikacja: Redakcja

Kilka słów o gminie

 

Powierzchnia w liczbach:

 • Powierzchnia Gminy Bardo wynosi 73,4 km2 i jest najmniejszą gminą w powiecie ząbkowickim. Znaczny obszar zajmują tereny zalesione 59,58%.
 • Położenie geograficzne 50° 31′ N, 16° 44′ E

Tereny gminy Bardo są użytkowane następująco:

Bardo:

 • Lasy – 284 ha (61,2%)
 • Grunty orne – 60 ha (12,9 %)
 • Tereny zainwestowane – 120 ha (25,9 %)

Sołectwa:

 • Lasy – 3245 ha (47,2%)
 • Grunty orne – 2229 ha (32,3%)
 • Użytki zielone – 710 ha (10,3%)
 • Sady – 45 ha (0,5%)
 • Tereny zainwestowane – 622 ha ( 9,7 % )

Wykaz dróg powiatowych:

 • Dzbanów – Laskówka (odcinek o długości 7280 mb)
 • Janowiec – Laskówka (odcinek o długości 4490 mb)
 • Budzów – Ożary, przez Brzeźnicę, Potworów, Przyłek, Dzbanów (odcinek o długości 7800 mb)
 • Braszowice – Brzeźnica (odcinek o długości 4700 mb)
 • Przyłęk – Suszka (odcinek o długości 2680 mb)
 • Opolnica (od granic Powiatu Kłodzkiego) – Bardo/Przyłęk (odcinek o długości 8350 mb)
 • Łącznie 32250 mb

Wykaz dróg gminnych:

 • Grochowa (odcinek o długoiści 1650 mb)
 • Brzeźnica (odcinek o długości 2470 mb)
 • Potworów (odcinek o długości 600 mb)
 • Przyłęk (odcinek o długości 1200 mb)
 • Laskówka (odcinek o długości 300 mb)
 • Dzbanów (odcinek o długości 1000 mb)
 • Dębowina (odcinek o długości 2400 mb)
 • Opolnica (odcinek o długości 3310 mb)
 • Łącznie 12 930 mb

Najważniejsze zwierzęta leśne:

sarna 143 szt., jeleń 95 szt., dzik 43 zt., muflon 235 szt., lis 25 szt., jenot 2 szt., borsuk 3 szt. (stan na 30 marca 2015 roku)

Najwyższe szczyty górskie:

 • Kłodzka Góra – 765 m n.p.m.,
 • Słup – 667 m n.p.m.,
 • Wilcza Góra – 663 m n.p.m.,
 • Wilczak – 637 m n.p.m.,
 • Kalwaria (Bardzka Góra) – 583 m n.p.m.

Przełęcze:

 • Przełęcz Podzamecka – 595 m n.p.m.,
 • Przełęcz Wilcze Rozdroże – 592 m n.p.m.,
 • Przełęcz Łaszczowa – 585 m n.p.m.,
 • Przełęcz Mikołajowska – 552 m n.p.m.,
 • Przełęcz Wilcza – 532 m n.p.m.,
 • Przełęcz Kłodzka – 483 m n.p.m.,
 • Przełęcz Cisowa – 460 m n.p.m.,
 • Przełęcz Bardzka – 442 m n.p.m.

Rezerwaty:

 • Rezerwat Cisów – utworzony w 1953 roku, skupia ok 1500 okazów, zajmuje powierzchnię 20,86 ha
 • Rezerwat Cisowa Góra- utworzony w 1953 roku, zajmuje powierzchnię 18,56 ha

Numer kierunkowy: 074/….

Kod pocztowy: 57-256

Tablice rejestracyjne:

 • Obecnie: DZA……..
 • Kiedyś: WBR……, WYR……., WHR…….

W tym dziale

W serwisie

Aktualności