BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Gminne Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości

11 listopada to Narodowy Dzień Niepodległości. W tym roku wyjątkowy - bo minęło 100 lat od dnia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

Obchody stulecia niepodległości rozpoczęły się w Bardzie uroczystą Sesją Rady Miejskiej, w której udział oprócz radnych obecnej kadencji udział wzięli radni kadencji 2018-2023 oraz zaproszeni goście m.in. Starosta Ząbkowicki Roman Fester i proboszcz bardzkiej parafii o. Mirosław Grakowicz.

Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański wręczył specjalne wyróżnienia osobom, które pracowały dla gminy Bardo i jej mieszkańców. Otrzymali je: Maria Duma – wieloletnia przewodnicząca Caritas koło w Bardzie, nauczyciel j. polskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bardzie, Dyrektor Szkoły Specjalnej w Opolnicy. Osoba, niezwykle ciepła, której zaangażowanie w życie społeczne mieszkańców gminy to codzienność. W 2003 roku otrzymała tytuł zasłużony dla Gminy Bardo, Krystyna Domska-Bujnowicz – wieloletni Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, radna rady miejskiej w Bardzie, społecznik, artystka, inicjatorka i organizatorka zawodów szachowych o Memoriał Janusza Bujnowicza. Dzięki swojemu zaangażowaniu w zawodach uczestniczą rzesze zawodników z całego Powiatu już od 16 lat. W 2004 roku została nagrodzona tytułem zasłużony dla Gminy Bardo, Kazimierz Bobula – sybirak, jest żywym świadectwem okrucieństw, jakie przeszli Polacy z rąk agresorów podczas II Wojny Światowej. Wieloletni Prezes Związku Sybiraków Koło w Bardzie. Pielęgnuje pamięć o sybirakach zmarłych od nieludzkiego traktowania na obczyźnie. Obecnie Honorowy Prezes Związku Sybiraków Koło w Bardzie. Za swoje zaangażowanie w 2004 roku otrzymał tytuł zasłużony dla Gminy Bardo, Andrzej Witek – przez 4 kadencje radny powiatowy i członek zarządu Powiatu Ząbkowickiego oraz 4 kadencje radny rady miejskiej w Bardzie. Po 13 latach przerwy reaktywował klub sportowy Unia Bardo, gdzie był jego prezesem przez 24 lata. Wieloletni Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Bardzie. Dzięki jego działalności w rozwój klubu, Unia Bardo  awansowała do IV ligi rozgrywek piłkarskich. Do dnia dzisiejszego angażuje się w życie sportowe Barda oraz udziela się społecznie na wielu płaszczyznach, Katarzyna Grabań społecznik, z wielkim zaangażowaniem działa na rzecz swojej małej ojczyzny – wsi Janowiec. Pisze projekty i organizuje wiele przedsięwzięć angażując do tego liczne grono mieszkańców Janowca, to z jej inicjatywy zorganizowano pierwszą Noc Świętojańską w Bardzie. Dzięki staraniom Pani Katarzyny oraz jej męża powstała świetlica wiejska. Jako jedna z pierwszych osób założyła gospodarstwo agroturystyczne w powiecie, Fryderyk Żaba – radny rady miejskiej w Bardzie, działacz i członek zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Były sołtys wsi Przyłęk i wielki społecznik, szczególnie zaangażowany w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, będąc jego prezesem. Jego działalność społeczna została doceniona tytułem Zasłużony dla Gminy Bardo w 2006r., Edward Ostaszewski – radny rady miejskiej w Bardzie, sołtys Brzeźnicy. Jako działacz i społecznik w 2005 roku został nagrodzony tytułem zasłużony dla Gminy Bardo, Henryk Rożniatowski – wieloletni sołtys Przyłęku, aktywista i społecznik. Były prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, Jego pracę doceniają wszyscy mieszkańcy Przyłęku, wybierając go kolejny raz na swojego reprezentanta. Niezwykle oddany pracy na rzecz społeczności, dzięki jego uporowi i dążeniu do obranych celów powstało wiele cennych inwestycji oraz inicjatyw w sołectwie. Na szczególnie uznanie zasługuje podkreślenie jego zaangażowania w budowę Gimnazjum Publicznego w Przyłęku. W 2005 roku otrzymał tytuł zasłużony dla Gminy Bardo, Leszek Anklewicz – radny rady miejskiej, wieloletni sekretarz w urzędzie miasta i gminy Bardo a następnie przez trzy kadencje burmistrz Miasta i Gminy Bardo. Rozpoczął wiele ważnych inwestycji dla Gminy, które do dziś służą mieszkańcom, Carl Hamerling – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bardo w 2007 r.. oraz zasłużony dla Gminy Bardo. Od prawie 30 lat prowadzi fundację pomocy Polsce. Dzięki niemu do kraju trafiła niezliczona ilość darów w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, mebli, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu szkolnego. Wspomagał pieniężnie osoby niepełnosprawne. Niezwykłą pomoc i wsparcie otrzymaliśmy podczas powodzi stulecia 1997, Maria Majkowska – radna rady miejskiej w Bardzie oraz przewodnicząca rady miejskiej, dyrektor pierwszego powstającego gimnazjum, ceniony przez młodzież i rodziców nauczyciel historii.

Odznaczenia wręczone zostały również pośmiertnie. Otrzymał je: Bogdan Ziętek (odebrała je Jadwiga Rogowska) – wielki artysta, malarz i rzeźbiarz. W jego pracach pojawiał się stały motyw – uwielbienie kobiety. „Mam powołanie do pięknych kobiet. Są tylko moje. A ja żyję tylko dla nich. To cały mój świat”. Był autorem wielu wystaw oraz bohaterem filmów dokumentalnych realizowanych przez studentów z szkoły filmowej w Łodzi. W 2004r. przyznano mu tytuł zasłużony dla Gminy Bardo, Leon Piątak (odebrał syn Paweł Piątak) – radny rady miejskiej w Bardzie, lekarz oraz długoletni kierownik Przychodni Zdrowia w Bardzie. Społecznik za swoją działalność na rzecz W 2003 roku nagrodzony tytułem zasłużony dla Gminy Bardo, Adolf Liżewski (odebrała córka Elżbieta) – radny rady miejskiej w Bardzie oraz przewodniczący rady miejskiej. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śl., bardzo aktywnie uczestniczył w życiu społecznym oraz wspierał mieszkańców Barda, Majkowski Jan – dyrektor Bardeckich Zakładów Papierniczych oraz dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie. Ogromny miłośnik przyrody i esteta. Dzięki jego pasji do kwiatów i roślin powstało wiele pięknie ukwieconych miejsc w Bardzie. Jego życie społeczne było równie ważne na pierwszym miejscu stawiał pomoc drugiemu człowiekowi.

Odznaczenia Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wręczył Henryk Chodorowski. Otrzymały je: Maria Siwicka, Janina Topolanek i Kamila Stachniuk.

Miłym akcentem było podziękowanie dla radnych kadencji 2014-2018 – otrzymali oni pamiątkowe pióra i długopisy.

Prezes Koła Sybiraków Dariusz Szewczyk odczytał zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo o powołaniu Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. W jego skład wchodzi Krzysztof Żegański, o. Mirosław Grakowicz, Dariusz Szewczyk, Kazimierz Bobula, Barbara Strzelec i Kamil Witek.

Na zakończenie Sesji przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pod kierunkiem Małgorzaty Zapały zaprezentowali niezwykle wzruszający program patriotyczny.

Kolejnym punktem obchodów święta niepodległości była uroczysta msza święta za ojczyznę, po zakończeniu której zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą zsyłki na Syberię.

Po przemarszu pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości na Rynek na maszt przez Urzędem Miasta i Gminy w Bardzie została wciągnięta biało-czerwona flaga. Nie zabrakło oczywiście wspólnego odśpiewania Hymnu Narodowego. Wiolinek i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie i Publicznego Gimnazjum w Przyłęku zaprezentowali pieśni patriotyczne, a zespół Przełomiacy odtańczył poloneza. Na zakończenie obchodów każdy uczestnik pikniku mógł spróbować przepysznej wojskowej grochówki.

„Bez tej miłości można żyć,

mieć serce puste jak orzeszek,

malutki los naparstkiem pić

z dala od zgryzot i pocieszeń,

na własną miarę znać nadzieję,

w mroku kryjówkę sobie wić,

o blasku próchna mówić „dnieje”,

o blasku słońca nic nie mówić.

Jakiej miłości brakło im,

że są jak okno wypalone,

rozbite szkło, rozwiany dym,

jak drzewo z nagła powalone,

które za płytko wrosło w ziemię,

któremu wyrwał wiatr korzenie

i jeszcze żyje cząstkę czasu,

ale już traci swe zielenie

i już nie szumi w chórze lasu?

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.

Odrzucam pustobrzmiące słowa.

Można nie kochać cię – i żyć,

ale nie można owocować.”

Wisława Szymborska – Gawęda o miłości ziemi ojczystej

 • swięto niepodleglosci 2108 (1)
 • swięto niepodleglosci 2108 (2)
 • swięto niepodleglosci 2108 (3)
 • swięto niepodleglosci 2108 (4)
 • swięto niepodleglosci 2108 (5)
 • swięto niepodleglosci 2108 (7)
 • swięto niepodleglosci 2108 (8)
 • swięto niepodleglosci 2108 (9)
 • swięto niepodleglosci 2108 (10)
 • swięto niepodleglosci 2108 (11)
 • swięto niepodleglosci 2108 (12)
 • swięto niepodleglosci 2108 (13)
 • swięto niepodleglosci 2108 (14)
 • swięto niepodleglosci 2108 (15)
 • swięto niepodleglosci 2108 (16)
 • swięto niepodleglosci 2108 (17)
 • swięto niepodleglosci 2108 (18)
 • swięto niepodleglosci 2108 (19)
 • swięto niepodleglosci 2108 (20)
 • swięto niepodleglosci 2108 (21)
 • swięto niepodleglosci 2108 (22)
 • swięto niepodleglosci 2108 (23)
 • swięto niepodleglosci 2108 (24)
 • swięto niepodleglosci 2108 (25)
 • swięto niepodleglosci 2108 (26)
 • swięto niepodleglosci 2108 (27)
 • swięto niepodleglosci 2108 (28)
 • swięto niepodleglosci 2108 (29)
 • swięto niepodleglosci 2108 (6)
 • swięto niepodleglosci 2108 (30)
 • swięto niepodleglosci 2108 (31)
 • swięto niepodleglosci 2108 (32)
 • swięto niepodleglosci 2108 (33)
 • swięto niepodleglosci 2108 (34)
 • swięto niepodleglosci 2108 (35)
 • swięto niepodleglosci 2108 (36)
 • swięto niepodleglosci 2108 (37)
 • swięto niepodleglosci 2108 (38)
 • swięto niepodleglosci 2108 (39)
 • swięto niepodleglosci 2108 (40)
 • swięto niepodleglosci 2108 (41)
 • swięto niepodleglosci 2108 (61)
 • swięto niepodleglosci 2108 (42)
 • swięto niepodleglosci 2108 (43)
 • swięto niepodleglosci 2108 (44)
 • swięto niepodleglosci 2108 (45)
 • swięto niepodleglosci 2108 (46)
 • swięto niepodleglosci 2108 (47)
 • swięto niepodleglosci 2108 (48)
 • swięto niepodleglosci 2108 (49)
 • swięto niepodleglosci 2108 (50)
 • swięto niepodleglosci 2108 (51)
 • swięto niepodleglosci 2108 (52)
 • swięto niepodleglosci 2108 (53)
 • swięto niepodleglosci 2108 (54)
 • swięto niepodleglosci 2108 (55)
 • swięto niepodleglosci 2108 (56)
 • swięto niepodleglosci 2108 (57)
 • swięto niepodleglosci 2108 (58)
 • swięto niepodleglosci 2108 (59)
 • swięto niepodleglosci 2108 (60)
 • swięto niepodleglosci 2108 (62)
 • swięto niepodleglosci 2108 (63)
 • swięto niepodleglosci 2108 (64)
 • swięto niepodleglosci 2108 (65)
 • swięto niepodleglosci 2108 (66)
 • swięto niepodleglosci 2108 (67)
 • swięto niepodleglosci 2108 (68)
 • swięto niepodleglosci 2108 (69)
 • swięto niepodleglosci 2108 (70)
 • swięto niepodleglosci 2108 (71)
 • swięto niepodleglosci 2108 (72)
 • swięto niepodleglosci 2108 (73)
 • swięto niepodleglosci 2108 (74)
 • swięto niepodleglosci 2108 (75)
 • swięto niepodleglosci 2108 (76)
 • swięto niepodleglosci 2108 (77)
 • swięto niepodleglosci 2108 (78)
 • swięto niepodleglosci 2108 (79)
 • swięto niepodleglosci 2108 (80)
 • swięto niepodleglosci 2108 (81)
 • swięto niepodleglosci 2108 (82)
 • swięto niepodleglosci 2108 (83)
 • swięto niepodleglosci 2108 (84)
 • swięto niepodleglosci 2108 (85)
 • swięto niepodleglosci 2108 (86)
 • swięto niepodleglosci 2108 (87)
 • swięto niepodleglosci 2108 (88)
 • swięto niepodleglosci 2108 (89)
 • swięto niepodleglosci 2108 (90)
 • swięto niepodleglosci 2108 (91)
 • swięto niepodleglosci 2108 (92)
 • swięto niepodleglosci 2108 (93)
 • swięto niepodleglosci 2108 (94)
 • swięto niepodleglosci 2108 (95)
 • swięto niepodleglosci 2108 (96)
 • swięto niepodleglosci 2108 (97)
 • swięto niepodleglosci 2108 (98)
 • swięto niepodleglosci 2108 (99)
 • swięto niepodleglosci 2108 (100)
 • swięto niepodleglosci 2108 (101)
 • swięto niepodleglosci 2108 (102)
 • swięto niepodleglosci 2108 (103)
 • swięto niepodleglosci 2108 (104)
 • swięto niepodleglosci 2108 (105)
 • swięto niepodleglosci 2108 (106)
 • swięto niepodleglosci 2108 (107)
 • swięto niepodleglosci 2108 (108)
 • swięto niepodleglosci 2108 (109)
 • swięto niepodleglosci 2108 (110)
 • swięto niepodleglosci 2108 (111)
 • swięto niepodleglosci 2108 (112)
 • swięto niepodleglosci 2108 (113)
 • swięto niepodleglosci 2108 (114)
 • swięto niepodleglosci 2108 (116)
 • swięto niepodleglosci 2108 (117)
 • swięto niepodleglosci 2108 (118)
 • swięto niepodleglosci 2108 (119)
 • swięto niepodleglosci 2108 (120)
 • swięto niepodleglosci 2108 (121)
 • swięto niepodleglosci 2108 (122)
 • swięto niepodleglosci 2108 (123)
 • swięto niepodleglosci 2108 (124)
 • swięto niepodleglosci 2108 (125)
 • swięto niepodleglosci 2108 (126)
 • swięto niepodleglosci 2108 (127)
 • swięto niepodleglosci 2108 (128)
 • swięto niepodleglosci 2108 (129)
 • swięto niepodleglosci 2108 (130)
 • swięto niepodleglosci 2108 (131)
 • swięto niepodleglosci 2108 (132)
 • swięto niepodleglosci 2108 (133)
 • swięto niepodleglosci 2108 (134)
 • swięto niepodleglosci 2108 (135)
 • swięto niepodleglosci 2108 (136)
 • swięto niepodleglosci 2108 (137)
 • swięto niepodleglosci 2108 (138)
 • swięto niepodleglosci 2108 (139)
 • swięto niepodleglosci 2108 (140)
 • swięto niepodleglosci 2108 (141)
 • swięto niepodleglosci 2108 (142)
 • swięto niepodleglosci 2108 (143)
 • swięto niepodleglosci 2108 (144)
 • swięto niepodleglosci 2108 (145)
 • swięto niepodleglosci 2108 (146)
 • swięto niepodleglosci 2108 (147)
 • swięto niepodleglosci 2108 (148)
 • swięto niepodleglosci 2108 (149)
 • swięto niepodleglosci 2108 (150)
 • swięto niepodleglosci 2108 (151)
 • swięto niepodleglosci 2108 (152)
 • swięto niepodleglosci 2108 (153)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze