BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

I spotkanie Grup Roboczych Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

W czwartek, 28 kwietnia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie odbyło się spotkanie Grup Roboczych Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt zakłada czynny udział mieszkańców Gminy w planowaniu działań na najbliższe lata, dlatego cieszy nas bardzo, że frekwencja dopisała, a wszyscy brali czynny udział w spotkaniu.

Miało ono charakter warsztatów, gdyż Lokalny Program Rewitalizacji w jednym z pierwszych założeń ma na celu wybranie obszaru podlegającego zmianom i planowanej odnowie – zarówno społecznej, jak i rewitalizacyjnej, remontowej.

Rewitalizacja obejmie obszar najbardziej zdegradowany i narażony na problemy ze sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, których podczas debaty okazało się, że jest sporo.

Pierwsze spotkanie miało wyodrębnić problemy, na następnym będziemy starali się szukać dla nich rozwiązań.

Z zauważonych zagrożeń można wymienić – sfera społeczna:

 • Brak specjalistycznej opieki medycznej oraz brak opieki medycznej w weekendy – pediatra dla dzieci w weekendy
 • Brak opieki nad starszymi
 • Brak wsparcia i integracji młodych kobiet z dziećmi
 • Brak specjalistycznych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży
 • Brak pomocy dla osób uzależnionych
 • Brak współpracy między instytucjami rozwiązującymi problemy społeczne
 • Brak żłobka
 • Utrudniony powrót matek do pracy – wiąże się to z programem 500+
 • Brak policji w Bardzie, brak prewencji, pieszych patroli policji, poczucie zagrożenia, problem egzekwowania prawa
 • Brak promocji czytelnictwa, spotkań autorskich i wydarzeń w bibliotece, które przekonałyby do mniejszego korzystania z Internetu zamiast z książek
 • Brak oferty kulturalnej dla dorosłych, mała oferta oraz brak chęci uczestnictwa w kulturze
 • Brak edukacji kulturalnej, kultura w zaniku
 • Brak oferty sportowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, mała dostępność obiektów sportowych
 • Brak miejsca spotkań dla mieszkańców, zaniedbany „Park za Nysą”
 • Brak miejsca na targ, bałagan, brak osoby nadzorującej
 • Kultura młodzieży
 • Brak opieki medycznej w szkole
 • Niska aktywność społeczna
 • Nie wykorzystany potencjał ludzi starszych
 • Niskie uczestnictwo w ofercie kulturowej młodzieży
 • Emigracja z Barda
 • Nadmierne korzystanie z opieki społecznej – brak edukacji, by żyć inaczej
 • Utrwalanie patologii
 • Złe wydatkowanie środków OPS

W sferze technicznej, gospodarczej:

 • Optymalizacja wykorzystania środków, np. nawierzchnie
 • Opieszałość urzędników, arogancja władzy
 • Brak pomocy dla przedsiębiorców przez Urząd
 • Brak wykwalifikowanych pracowników, brak chęci do pracy
 • Brak terenów inwestycyjnych
 • Niewykorzystany potencjał mieszkaniowy pod turystykę
 • Brak inicjatywy, brak otwartości na turystów
 • Brak świadomości gospodarczej
 • Brak MPZP
 • Brak tanich sklepów, dyskontów
 • Mała oferta handlowa
 • Nicki poziom obsługi komunikacyjnej, słabo dostosowane połączenia
 • Stara substancja mieszkaniowa, brak nowych budynków
 • Kanalizacja – ul. Główna
 • Modernizacja oczyszczalni
 • Modernizacja infrastruktury sportowej
 • Brak chodnika ze schodami – Główna 49-51
 • Zły stan techniczny chodników i ulic
 • „park” łączący Rynek z ul. Główną
 • Zaniedbane podwórka
 • Niszczejący budynek przedszkola
 • Brak zaplecza sanitarnego w miejscach turystycznych
 • Brak porozumienia powiat-gmina
 • Złe utrzymanie zieleni miejskiej
 • Usuwanie azbestu z pokryć dachowych
 • Brak kaplicy cmentarnej
 • Zły stan dachów, elewacji
 • Brak infrastruktury spotkań
 • Zdegradowane tereny po BZP
 • Brak kanalizacji deszczowej w części miasta
 • Uporządkowanie przestrzeni wizualnej – reklam
 • Brudne witryny przy ulicy Głównej
 • Kultura osobista właścicieli psów, psy biegające same, zanieczyszczające miasto
 • Termomodernizacja szkoły
 • Brak zabezpieczenia powodziowego
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Zły stan infrastruktury technicznej, instalacji
 • Zły stan klatek schodowych
 • Brak monitoringu
 • Brak pośrednictwa pracy
 • Za mało ławek
 • Uporządkowanie terenów nadrzecznych, odwrócone Bardo od rzeki
 • Zły stan techniczny kapliczek, uporządkowanie drogi różańcowej – ławki, śmietniki
 • Za mało znaków drogowych
 • Zła jakość parkingu koło szkoły
 • Przejście z parkingu przy DK8 do miasta
 • Złe zabezpieczenie urwiska na 1-go Maja
 • Zakopanie gazociągu na ulicy Krakowskiej

Jak nietrudno zauważyć, jest nad czym się zastanowić i pracować. Wspólnie będziemy starali się zmieniać i ulepszać nasze miasto.

Osoby, które nie mogły pojawić się na spotkaniu zapraszamy do kontaktu, wszelkie spostrzeżenia i sugestie są jak najbardziej mile widziane: jkumela@bardo.pl lub tel. 74 8 171 478 wewn.73

Kolejne spotkanie odbędzie się za około miesiąc. Wszystkim, którzy byli i brali odział w warsztatach bardzo dziękujemy za obecność! Cieszy nas, iż mieszkańcy chcą zmian na lepsze i przykładają się do nich, nie są obojętni, a nasze Bardo ma szansę stać się miasteczkiem o zrównoważonym rozwoju, w którym dobrze będzie się mieszkało, inwestowało i odwiedzało.

Logo rewitalizacjalogotypy rpo

 • LPR - I spotkanie (1)
 • LPR - I spotkanie (2)
 • LPR - I spotkanie (3)
 • LPR - I spotkanie (4)
 • LPR - I spotkanie (5)
 • LPR - I spotkanie (6)
 • LPR - I spotkanie (7)
 • LPR - I spotkanie (8)
 • LPR - I spotkanie (9)
 • LPR - I spotkanie (10)
 • LPR - I spotkanie (11)
 • LPR - I spotkanie (12)
 • LPR - I spotkanie (13)
 • LPR - I spotkanie (14)
 • LPR - I spotkanie (15)
 • LPR - I spotkanie (16)
 • LPR - I spotkanie (17)
 • LPR - I spotkanie (18)
 • LPR - I spotkanie (20)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze