BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Elżbieta Jakubiec

III Sesja Rady Miejskiej w Bardzie 6.06.2024

 

W dniu 6.06.2024 w Centrum Kultury i Biblioteka przy ul. Kolejowej 12 odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Bardzie.


Na wstępie Pani Burmistrz Marta Ptasińska przedstawiła Radzie, w formie krótkiego sprawozdania działania, jakie realizowała od momentu objęcia stanowiska.
W kolejnej części obrad zgodnie z zapowiedzią przedłożone zostały projekty uchwał, nad którymi dyskutowano podczas I Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie.
Każda z dziewięciu uchwał przegłosowana została przez Radnych jednogłośnie. Z treścią uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Bardo.


Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące uchwały:


Uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bardo na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, której efektem będzie remont wejścia głównego i ołtarza bocznego w Bazylice Mniejszej, pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie.


Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bardo dotyczy umożliwienia bezpłatnej sterylizacji psów i kotów, zarówno bezdomnych, jak i posiadających właścicieli.


W punkcie 18 przebiegu sesji zaplanowano interpelacje i zapytania ze strony Radnych. Złożona została jedna interpelacja, której autorem był radny Marcin Kostrzewa. Dotyczyła prośby o wystąpienie przez burmistrz do starosty Romana Festera z zapytaniem o możliwość remontu drogi między Bardem a Przyłękiem. Pani Burmistrz poinformowała, że interpelacja została już skierowana do Starosty, przychylając się jednocześnie do opinii, że remont jest konieczny i pilny.

  • Projekt bez nazwy(5)
  • Projekt bez nazwy(7)
  • Projekt bez nazwy(6)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze