BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Iluminacja rozświetliła zabytkowy most w Bardzie.

Wieczorem, 21 grudnia dokonano symbolicznego uruchomienia iluminacji świetlnej na moście w Bardzie.

Wydarzenie to zgromadziło sporą część mieszkańców Barda, w tym również Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego. Nie zabrakło również gości z Czech a dokładnie z Kuksu, którzy w tym dniu zobaczyli zrewitalizowany i podświetlony zabytek. Zainstalowane oświetlenie mostu podkreśla historyczny klimat budowli oraz harmonijnie komponuje się z otoczeniem.

W ramach realizacji zadania wykonano nowe podświetlenie mostu w 5 łukach z delikatnym zaakcentowaniem struktury płaszczyzn bocznych oraz wyeksponowano formy filarów wraz z podświetleniem ostróg. Kolorystykę światła określono na jednorodną monochromatyczną białą oraz czasową kolorową przy okazji rożnych świąt (np. przy święcie patriotycznym będzie można odzwierciedlić flagę państwową – biało-czerwoną).

Most w Bardzie oprócz funkcji użytkowej pełni również rolę pozatechniczną – kulturową. Związana jest ona z kształtowaniem przestrzeni i tożsamości miejsca a w konsekwencji tego – ciągłości kulturowej, a więc podnoszeniem świadomości historycznej mieszkańców.

Uruchomienie iluminacji mostu w Bardzie było ukoronowaniem polsko-czeskiego projektu pn. „Iluminacja mostu w Bardzie” realizowanego przez Gminę Bardo i Gminę Kuks, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim. Dzięki inwestycji oświetlony most jest efektowną, widoczną z daleka wizytówką Barda oraz wspaniałą atrakcją turystyczną a także na trwałe wpisuje się w świadomość mieszkańców regionu pogranicza polsko-czeskiego. Iluminacja mostu przyczynia się również do odwiedzenia Barda przez gości z Polski i Czech, również poza sezonem, w porze wieczorowej lub nocą, kiedy most wyjątkowo pięknie prezentuje się.

Wartość projektu to kwota 27 425,00 Euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 23 311,25 Euro co stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, natomiast z Budżetu Państwa 5% czyli 1 371,25 Euro. Wkład własny Gminy Bardo to tylko 10 % wartości projektu, czyli: 2 742,50 Euro.

Rzeczowa realizacja projektu: 01.01.2022 – 31.12.2022

 

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

 • Iluminacja mostu w Bardzie (1)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (2)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (5)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (4)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (6)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (3)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (7)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (8)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (10)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (11)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (9)
 • Iluminacja mostu w Bardzie (12)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze