BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo informuje, że dnia 06.11.2020 roku ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Bardo na okres 3 lat (2021-2023 r.), który ze względu na wniesione odwołanie dotychczasowego wykonawcy nie jest jeszcze rozstrzygnięty.

W miesiącu styczeń 2021 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonywała dotychczasowa firma na skutek przedłużenia z nią umowy obowiązującej w 2020 roku.

Na miesiące luty-marzec 2021 roku, wskutek przeprowadzonego zamówienia w trybie z wolnej ręki zawarto po negocjacjach umowę z PHU Komunalnik Sp. z o.o. , 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a, O/Nysa 48-303, ul. Morcinka 66e. Negocjacje przeprowadzono dnia 28 stycznia 2021 roku a umowę podpisano dnia 29 stycznia 2021 roku.

Wykonawca przystąpił z dniem negocjacji do dostarczania pojemników. Tak duże przedsięwzięcie logistyczne dotychczas w Gminie nie przeprowadzane, zrodziło szereg problemów zwłaszcza w zakresie: niedostarczenia pojemników do niektórych nieruchomości, dostarczania pojemników w innych od dotychczasowych  ilościach, o innych pojemnościach czy nawet dostarczania pojemników w złym stanie technicznym. Wszystkie zgłaszane przez mieszkańców uwagi były przekazywane wykonawcy do realizacji, przeprowadzona została rozmowa przedstawiciela Gminy Bardo z wykonawcą w jego siedzibie, jak również wystosowane zostało stosowne wezwanie.

Wykonawca na ręce Burmistrza złożył wyjaśnienie zaistniałych sytuacji, złożył przeprosiny za zaistniałe nieprawidłowości oraz deklarację natychmiastowego działania w celu ich usunięcia.

Pracownicy Urzędu na bieżąco przyjmują zgłoszenia i interweniują u wykonawcy. Istnieje również możliwość bezpośredniego zgłaszania nieprawidłowości, wniosków, usterek do osoby przewidzianej do kontaktów z firmą PHU Komunalnik tj. Paulina Maras tel. 530-864-512.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo informuje, że przez okres obowiązywania zawartej umowy nie zostaną zwiększone opłaty za odpady komunalne.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze