BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Informacja dla wszystkich użytkowników posiadających prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe

 

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste przekształciło się w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Urząd zachęca do dokonywania jednorazowej opłaty za przekształcenie, która wynosi 20 krotność dotychczasowej stawki opłaty rocznej w terminie do końca września 2019 r.

Pozwoli to uniknąć dodatkowych opłat związanych z kosztami późniejszego wykreślenia wpisu hipoteki z księgi wieczystej.

  1. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie BS o/Bardo 94 9533 1043 2002 0200 3085 0011 tytułem „Jednorazowa opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym miejscu podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko).

  2. Dowód wpłaty oraz pismo skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z informacją o dokonaniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
    w prawo własności prosimy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

  3. Urząd wyda zaświadczenie o przekształceniu do końca 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

a) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo, pokój nr 5, parter

b) telefoniczne pod numerem 748171478 wew.57

 

 

 

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze