BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo dzień 24 grudnia 2021 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

ZARZĄDZENIE NR 81/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy

dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

Powołując się na  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) dot. wymiaru czasu pracy zarządzam co następuje :

§1.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie dzień 24 grudnia 2021 r. ustala się dniem wolnym od pracy za 25 grudnia 2021 r. – Święto Bożego Narodzenia przypadający w sobotę tj. dzień wolny od pracy, z zachowaniem postanowień art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) Kodeksu pracy.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Krzysztof Żegański

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze