BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

 

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Interwencji (ZIT POF) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 18.11.2022r. do 02.12.2022 r.  za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju ZIT POF, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Radę ZIT po jej utworzeniu.

Odniesienie do zgłoszonych uwag i opinii znajduje się pod następującym linkiem https://www.bardo.pl/bardo2018/pliki/2022/12/Uwagi-uspołecznienie-POF-v2-na-www-1-1.pdf. Zaktualizowanych projekt Strategii ZIT POF znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof1.pdf.

załącznik: Uwagi-uspołecznienie-POF-v2-na-www-1-1.pdf.

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze