BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

Informacja w zakresie sprzedaży węgla po złożeniu wniosku o zakup

 

Gmina Bardo przystąpiła do zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych. Sprzedaż i dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy będzie odbywała się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Cena sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych została ustalona na kwotę 1920 zł/t brutto

Procedura sprzedaży po złożeniu przez zainteresowane osoby wniosku o zakup preferencyjny węgla (do pobrania w tut. Urzędzie i na stronie bardo.pl pod adresem https://www.bardo.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow-o-zakup-preferencyjny-wegla-dla-gospodarstw-domowych-i-podmiotow-wrazliwych.html) i jego pozytywnej weryfikacji jest następująca:

  1. Pracownik tut. Urzędu skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wnioskodawcą informując o możliwości zgłoszenia się w Urzędzie i odebrania dowodu zakupu/faktury,
  2. Po wniesieniu na rachunek Gminy wskazany na fakturze, ceny zakupu węgla i jej zaksięgowaniu na rachunku, ponownie osoba zainteresowana zostanie powiadomiona telefonicznie lub mailowo o terminie odbioru opału z punktu dystrybucyjnego.

Węgiel może być odbierany tylko i wyłącznie po zapłacie ceny jego zakupu na rachunek Gminy Bardo.

W Gminie Bardo punktem dystrybucyjnym jest skład opału Baza Usługowo-Handlowa „GEES” Andrzej Zarzycki ul. Główna 19, 57-255 Przyłęk.

 

Uprzejmie informujemy, że w cenę sprzedaży węgla nie są wliczone koszty transportu z punktu dystrybucyjnego do miejsca wskazanego przez kupującego, jak również koszty związane z workowaniem opału na życzenie kupującego.

 

Powyższe koszty ustalone przez właściciela punktu dystrybucyjnego wynoszą odpowiednio:

Transport do miejscowości

  1. Potworów, Janowiec, Dzbanów, Przyłęk koszt 70,- zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt 00/100) za kurs,
  2. Bardo koszt 80,- zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100) za kurs,
  3. Brzeźnica, Grochowa, Laskówka, Opolnica, Dębowina wynosi 100,- zł brutto (słownie złotych: sto 00/100) za kurs,

Workowanie 1 t węgla niezależnie od asortymentu 100,- zł brutto (słownie złotych: sto 00/100).

Informacji w sprawie preferencyjnego zakupu węgla udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – Anna Piwowarska tel. 74 8171478 wew. 57, e-mail apiwowarska@bardo.pl

 

 

 

  • informacja dot zakupu węgla

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze