BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Już w najbliższą sobotę otwarcie sezonu rowerowego w Bardzie!

Serdecznie zapraszamy na otwarcie sezonu rowerowego i nowej trasy rowerowej, które odbędzie się 13 maja 2023r. w Bardzie przy parkingu zlokalizowanym obok Hotelu Bardo i Pętli Hrabiowskiej.

Otwarciu towarzyszyć będą zmagania rowerowe na dwóch dystansach 8 i 16 km, w tym na nowo oznaczonej, atrakcyjnej trasie. Dla uczestników wydarzenia zaplanowaliśmy ciekawe pakiety startowe, nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale oraz atrakcje dodatkowe.

Impreza rowerowa odbędzie się w ramach transgranicznego projektu pn. „Spotkajmy się na rowerze w Bardzie”, który jest realizowany przez Gminę Bardo i partnera czeskiego Stowarzyszenie gmin DSO Kladská Stezka.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału zapraszamy do zapisów na http://www.ultimasport.pl 

Przypomnijmy, że głównym celem polsko-czeskiego projektu, jest zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie odwiedzalności regionu przygranicznego. Projekt ma również na celu pokonanie barier językowych i kulturowych a poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu przyczynić się do zbliżenia mieszkańców obu krajów między sobą. Na podstawie dobrych doświadczeń z przeszłości wybraliśmy jako środek transgraniczne spotkania rowerowe w Bardzie. Wspierać one będą aktywny tryb życia, będą dostępne dla szerokiej grupy zainteresowanych, umożliwią poznanie atrakcyjnych miejsc w regionie. Ponadto w ramach projektu zostanie utworzona/oznakowana nowa ścieżka rowerowa, którą w trakcie spotkań rowerowych będą mogli poznać partnerzy projektowi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze