BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Kolejne 145 tysięcy złotych pozyskane przez Gminę Bardo!

 

Logotypy 2014-2020 EG

W dniach 24. – 25. 10. 2016 odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego  wybierającego do dofinansowania mikroprojekty Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Czeska Republika – Polska.

Na posiedzeniu wybrano do dofinansowania 48 wniosków s tego 16 z Osi Priorytetowej 2 i 32 z Osi Priorytetowej 4.

Gmina Bardo wspólnie z czeskim stowarzyszeniem Revitalizace Kuks pomyślnie przeszła ocenę formalną dwóch projektów i oba otrzymały dofinansowanie. Pierwszy projekt to „Marketing bez granic” i zakłada wspólną promocję obu turystycznych miejscowości, wspólne akcje marketingowe w internecie, a także udział w targach turystycznych i wspólne materiały promocyjne. Drugi projekt „wycieczka marzeń: ZOO, Kuks i Bardo” złożony został przez 3 partnerów. Oprócz Gminy Bardo i Kuks w projekcie uczestniczy ZOO Dwór Kralove. Dzięki wspólnej promocji trzech atrakcji Polacy i Czesi będą mieć więcej informacji o sobie wzajemnie.

Dofinansowanie mikroprojektów z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wynosi 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 5% z budżetu państwa.

Oba projekty to kwota dofinansowania ponad 145 tysięcy złotych!

Pobierz listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze