BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Konferencja podsumowująca 20 lat działania Izby Rolniczej

 

Dnia 15.02.2017 r. w Hotelu Bardo w Bardzie odbyła się konferencja pt. „Współpraca samorządu rolniczego z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach dotyczących rolnictwa”. Część spotkania była przeznaczona na podsumowanie 20 lat działania Izby Rolniczej na terenie byłego województwa wałbrzyskiego.

Miejsce konferencji zostało wybrane nie przypadkowo, Urząd Miasta w Bardzie był miejscem gdzie przez kilka miesięcy zbierał się Zarząd Wałbrzyskiej Izby Rolniczej po wyborach w 1996 roku zanim staraniem ówczesnego Zarządu wynajęto na siedzibę Wałbrzyskiej Izby Rolniczej lokal w Świdnicy w siedzibie Związku Kółek Rolniczych.

Zebranych gości, wśród których byli działacze Izby, Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego,  powitali Przewodniczący Rady Powiatowej DIR powiatu Ząbkowickiego Wiktor Skotnicki, Prezes DIR Leszek Grala, Starosta powiatu ząbkowickiego Roman Fester oraz obecny Burmistrz Barda Krzysztof Żegański.

Przed konferencją miała miejsce szczególnie uroczysta chwila – obecni Prezes DIR Leszek Grala, Wiceprezes Ryszard Borys i Franciszek Baranowski z Zarządu DIR uhonorowali delegatów  Wałbrzyskiej Izby Rolniczej, byłych i obecnych delegatów DIR za zaangażowanie w działalność na rzecz rolników i rolnictwa z terenu Dolnego Śląska  medalami DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego” . Złote medale otrzymali Jan Jastrzębski z Przedborowej gmina Stoszowice i Andrzej Dominik ze Stolca gmina Ząbkowice Śl. Medale Jubileuszu XX – lecia otrzymali  Roman Fester Starosta powiatu ząbkowickiego, Krzysztof Żegański Burmistrz Barda, Stanisław Marszał były Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Ząbkowicach Śl.

Wyzwania stawiane samorządowi rolniczemu na przestrzeni 20 lat działalności Izb Rolniczych  przedstawił Prezes DIR Leszek Grala. W swoim wystąpieniu Prezes podkreślił wkład pierwszych działaczy w organizację Izby Rolniczej, powiedział o sprawach, które Izbie udało się załatwić, podkreślił potrzebę regionalizacji polityki rolnej, wyraził nadzieję, że młodzi, którzy chcą działać w samorządzie będą godnie reprezentowali rolników.

Następnie zebrani wysłuchali prelekcji nt. Izby Rolnicze jako instytucja samorządu rolniczego, a płaszczyzny współpracy i relacje z samorządem terytorialnym, którą przedstawili Robert Sarna, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Łukasz Opaliński, adwokat Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Przedstawiono też prezentację na temat działalności Wałbrzyskiej Izby Rolniczej i Dolnośląskiej Izby Rolniczej w ciągu minionych XX lat od reaktywacji Izb Rolniczych.

Konferencja zakończyła się wspomnieniami byłych i obecnych działaczy Izby.

  • Konferencja Izby Rolniczej (1)
  • Konferencja Izby Rolniczej (2)
  • Konferencja Izby Rolniczej (3)
  • Konferencja Izby Rolniczej (4)
  • Konferencja Izby Rolniczej (5)
  • Konferencja Izby Rolniczej (6)
  • Konferencja Izby Rolniczej (7)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze