BARDOmiasto cudów

Home / Czas wolny

Autor:Publikacja: Norbert

Konkurs na kartkę świąteczną

 

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

 • 1

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w “Konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną”

2.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Organizator konkursu – Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

b) Laureaci – uczniowie, których prace zostały wyróżnione w konkursie.

c) Uczestnik – uczeń przystępujący do konkursu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 

 • 2

Celem konkursu jest:

a) umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu,

b) popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,

c) rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży, d) nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

 • 3
 1. Zasady Uczestnictwa w konkursie:

a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów do 13 roku życia.

b) Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną, wykonaną z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. z ciekawie wypisanymi życzeniami, bez podpisu; interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

c) Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

– poziom artystyczny wykonanej pracy,

– oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania,

– stopień nawiązania do tradycji,

– ciekawą treść życzeń.

d) W skład komisji wchodzą reprezentanci Organizatora konkursu.

e) Komisja wybierze trzy prace w kategorii. Reszta będzie wyróżniona dyplomami.

f) Decyzje jury są ostateczne.

g) Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 12.12.2017 roku, na adres siedziby organizatora.

Kartka konkursowa powinna być zapakowana w kopertę opisaną: „Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową”, w której powinna znajdować się także kartka z danymi – imię i nazwisko uczestnika, klasa.

h) Wyniki konkursu będą ogłoszone na scenie podczas Jarmarku Świątecznego na bardzkim rynku w dniu 17.12.2017r.

 

i) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– Szkoła podstawowa – klasy I – III

– Szkoła podstawowa – klasy IV-VII

j) W konkursie dla Laureatów trzech pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

 • 4
 1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z prac.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów, dostarczonych na konkurs, do działań informacyjno-promocyjnych.
 3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania zgody rodziców na udział w konkursie.
 4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku oraz  wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych – napotrzeby konkursu.

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze