BARDOmiasto cudów

Home / Ekologia

Autor:Publikacja: Redakcja

Miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych

 

I. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 32,00 zł od osoby.

Od dnia 01.03.2020 r. odpady komunalne należy obowiązkowo zbierać w sposób selektywny !

2. Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 64,00 zł od osoby.

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie z tego tytułu wynosi 8 zł od osoby.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz PDF

Pobierz DOC

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Zobacz uchwałę

W tym dziale

W serwisie

Aktualności