BARDOmiasto cudów

Home / Instytucje

Autor:Publikacja: Redakcja

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie niesie pomoc i wsparcie osobom borykającym się z różnymi problemami życiowymi.

Praca OSP-u w Bardzie polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Kierownik: Jadwiga Smarżyk

57 – 256 Bardo, ul. Grunwaldzka 6 – 8, tel: 748171708

Adres e-mail, za pośrednictwem którego można kontaktować się z OPS Bardo to: ops@bardo.pl

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BARDO NA LATA 2021 – 2027 pobierz: tutaj

W tym dziale

W serwisie

Aktualności