BARDOmiasto cudów

Home / Instytucje

Autor:Publikacja: Redakcja

Zakład Komunalny – od 1 kwietnia 2023 Referat Komunalny UMiG Bardo

Zakład Komunalny jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy z dziedziny gospodarki komunalnej.

W zakres obowiązków wpisane jest zarządzanie nieruchomościami, remonty, konserwacja, budowa obiektów służących celami publicznymi, oczyszczanie ścieków oraz miasta, remonty nawierzchni i terenów zielonych. Ogólnie zakład wpływa na poprawę życia mieszkańców miasta i gminy na wysokim poziome świadczonych usług. Od 1.01.2023r. Zakład Komunalny działa w ramach struktury Urzędu Miasta i Gminy Bardo jako Referat Komunalny.

Kierownik Referatu: Jacek Dyda

Bardo 57-256, ul. Rynek 2,

tel: 748171478, tel. 783 535 303

mail: jdyda@bardo.pl

W tym dziale

W serwisie

Aktualności