BARDOmiasto cudów

Home / Допомога для України

Autor:Publikacja: Redakcja

Інформація посольства України про документи осіб, які приїжджають до Польщі

 

Інформація  посольства України про документи осіб, які приїжджають до Польщі

З метою підтвердження особи та громадянства України громадянам України, які прибули до Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, консульські установи України в Республіці Польща здійснюватимуть такі заходи:

– Продовження терміну дії закордонних паспортів для громадян України на 5 років шляхом внесення відповідного запису на сторінці 5 паспорта.

– Внесення до закордонних паспортів громадян України персональних даних дітей до 18 років разом із фотографією.

– Видання довідки з фотографією, що підтверджує особу та громадянство України для громадян України, які не мають закордонного паспорта чи будь-яких документів, що посвідчують особу (зразок у додатку). Зазначена довідка призначена для ідентифікації громадян України в польських ужендах, у тому числі для подання заяви про надання статусу біженця або особи, яка перебуває під міжнародним захистом, і не дає їй права перетинати кордон.

 

Перелік консульських установ України в Республіці Польща:

https://konsulatuachelm.pl/placowki-dyplomatyczne-w-polsce/

Informacja ambasady Ukrainy ws. dokumentów osób przybywających do Polski

W celu potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa Ukrainy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojskową agresją Rosji na Ukrainę, placówki konsularne Ukrainy w RP będą prowadzić następujące czynności:

– Przedłużenie terminu ważności paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy na okres 5 lat przez wpisanie odpowiedniego zapisu na 5 stronie paszportu.

– Wpisanie do paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy danych osobowych dziecka do 18 lat, wraz ze zdjęciem.

– Wystawienie zaświadczenia ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo Ukrainy dla obywateli Ukrainy, którzy nie mają paszportów zagranicznych albo żadnych dokumentów tożsamości (wzór w załączniku). Wskazane zaświadczenie przeznaczone jest do identyfikacji obywateli Ukrainy w polskich urzędach, w tym i dla złożenia wniosku dla otrzymania statusu uchodźca albo osoby, która znajduje się pod ochroną międzynarodową, i nie uprawnia do przekraczania granicy.

Wykaz placówek konsularnych Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej:

https://konsulatuachelm.pl/placowki-dyplomatyczne-w-polsce/

W tym dziale

W serwisie

Aktualności