BARDOmiasto cudów

Home / Dla Mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie

 

Dane teleadresowe:

Rynek 2
57-256 Bardo
tel. +48748171478 fax. +48748171424
e-mail: umig@bardo.pl

BIP: http://bip.gmbardo.finn.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30-17.00
wtorek-czwartek 7:30 – 15:00
piątek 7:30-14:00

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy

Marta Ptasińska – Burmistrz

Leszek Lupa – Zastępca Burmistrza

Sylwia Rudnicka – Skarbnik Gminy

Karolina Bieńko- Sekretarz Gminy

Struktura Urzędu Miasta i Gminy

Referat Inwestycji

Kierownik Referatu: Stanisław Gołębiowski

Tel: 748171478 wew. 66, sgolebiowski@bardo.pl

 • Iwona Nowosad – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej
  Tel: 748171478 wew. 54, e-mail: inowosad@bardo.pl
 • Anna Piwowarska–  podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: apiwowarska@bardo.pl
 • Sylwester Zwaduch – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
 • Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: szwaduch@bardo.pl
 • Karolina Makos-Machynia – podinspektor ds. inwestycji i funduszy pomocowych
  Tel: 748171478 wew. 72 e-mail: kmachynia@bardo.pl
 • Anna Kwapisz – podinspektor ds. budownictwa
  Tel: 748171478 wew. 72 e-mail: akwapisz@bardo.pl
 • Ewelina Stankowska-Kowaliszyn – podinspektor ds. inwestycji
  Tel: 748171478 wew. 72 e-mail: estankowska@bardo.pl
 • Tomasz Dudek- podinspektor ds. budownictwa
 • Tel. 748171478 wew. 65 email: tdudek@bardo.pl 

Referat Finansowy

Zastępca Skarbnika: Ewelina Palac

tel. 748171478 wew. 76 email: epalac@bardo.pl

Kierownik Referatu: Bogusława Zarzycka

Tel: 748171478 wew. 69, e-mail: bzarzycka@bardo.pl

 • Regina Puchała – inspektor ds. wymiaru podatków
  Tel: 748171478 wew. 52 e-mail: rpuchala@bardo.pl
 • Jolanta Herdy – inspektor ds. księgowości budżetowej
  Tel: 748171478 wew. 67 e-mail: jherdy@bardo.pl
 • Marzena Stojko – inspektor ds. księgowości budżetowej
  Tel: 748171478 wew. 68 e-mail: mpawlisiak@bardo.pl
 • Agnieszka Barczyk – specjalista ds. rachunkowości
  Tel: 748171478 wew. 67 e-mail: abarczyk@bardo.pl
 • Edyta Sarkowicz – inspektor ds. księgowości podatkowej Tel: 748171478 wew. 53 e-mail: esarkowicz@bardo.pl
 • Joanna Fester– inspektor ds. księgowości budżetowej jfester@bardo.pl

Referat Promocji

Kierownik Referatu: Aleksandra Wąsowicz 
Tel: 748171478 wew. 74 e-mail: awasowicz@bardo.pl

 • Norbert Kochanek –inspektor ds. projektów realizowanych z funduszy pomocowych, tel: 748171478 wew. 74  e-mail: nkochanek@bardo.pl
 • Elżbieta Jakubiec –podinspektor ds. projektów realizowanych z funduszy pomocowych, tel. 748171478 wew. 74, e-mial: ejakubiec@bardo.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

Paweł Zielonka – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Tel: 748171478 wew. 55 e-mail: pzielonka@bardo.pl

Anna Dziatczyk – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Tel: 748171478 wew. 57 e-mail: adziatczyk@bardo.pl

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu: Anna Dziatczyk 

Tel: (74) 817 14 78 wew. 55 e-mail: adziatczyk@bardo.pl

 • Anna Szymańska – inspektor ds. kancelaryjnych i kadrowych
  Tel: 748171478 wew. 50 e-mail: aszymanska@bardo.pl
 • Amelia Kuniec – stanowisko ds. utrzymania czystości w UMiG
 • Andrzej Witek – kierowca

Referat Komunalny

Kierownik referatu: Jacek Dyda

tel.Tel: (74) 817 14 78 wew. 60 email: jdyda@bardo.pl 

Zarządzenie Kryzysowe

Tel: 748171478 wew. 58, tel. komórkowy +48783 535 310, e-mail: pzielonka@bardo.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

Tomasz Więckowski –  tel. (+48) 693-337-954, e-mail: iod@bardo.pl

W tym dziale

W serwisie

Aktualności