BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

Modernizacja oczyszczalni ścieków- przetarg w fazie końcowej

 

Postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Bardzie, weszło w końcową fazę. Oferenci złożyli oferty. Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa i montaż urządzeń wyposażenia ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bardzie, tj. zakup, dostawa i montaż wkładów dyfuzorów dyskowych do drobnopęcherzykowego napowietrzania komory osadu czynnego oczyszczalni ścieków oraz dmuchawy napowietrzającej reaktor biologiczny na oczyszczalnię ścieków.

Złożone w ramach postępowania oferty mieszczą się w kwocie zaplanowanej na to zadanie, czyli nie przekroczyły 580 949,54 złotych. Jeżeli ocena złożonych ofert pozwoli nam wyłonić wykonawcę, to wkrótce możemy się spodziewać dalszej modernizacji urządzeń funkcjonujących w oczyszczalni ścieków. Zaplanowane działania i wymiana wyposażenia ciągu technologicznego, pozwoli na zniwelowanie uciążliwego zapachu, który szczególnie wiosną i latem doskwiera mieszkańcom części miasta.

Warto dodać, że proces modernizacji bardzkiej oczyszczalni rozpoczął się już w ubiegłym roku. Wykonane roboty polegały na: zakupie zasuwy nożowej na oczyszczalni, zakupie pomp, modernizacji dmuchaw i mieszadeł, montażu nowej instalacji wodnej, zakupie i montażu wyeksploatowanych elementów agregatu prądotwórczego, zakupie i montażu szaf sterujących i układu sond z przetwornikiem poziomu, zakupie i zabudowie pompowni, modernizacji sita, zakupie i montażu zbiornika kompresora, naprawie sterowników, naprawie głównych pomp zatapialnych. Modernizacji uległa także stacja zlewna. Koszt inwestycji w 2023 roku roku wyniósł 319 050,46 złotych.

  • 7

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze